Pesu ja kemialliset käsittelyt (Tiili)

 

Tiili on pitkäikäinen (VTT:n tutkimuksen mukaan 70+ v), perinteinen ja esteettinen kattomateriaali. Haittapuolena on herkkyys kasvustolle, mm. sammal, levä ja jäkälä. Oikein ajoitetuilla huolloilla maksimoidaan tiilikaton elinkaari ja pienennetään elinkaarikustannuksia.

Yleisesti tiilikattoja, tai kattoja yleensä, ei huolleta säännöllisesti ja tiilen pinta pääsee kulumaan, jolloin pelkkä pesu ja puhdistus eivät riitä. Tällöin tiilet tulee pinnoittaa värillisellä tai värittömällä, vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella, jolla lisätään katon elinkaarta ja vältetään ennenaikaista katon peruskorjausta. Tämä on taloudellisesti tehokas tapa pitää katto toimivana ja hyvässä kunnossa.

KattoHoiva Oy on erikoistunut eri kattomateriaalien huoltoon ja kunnossapitoon pääasiassa taloyhtiöissä ja kiinteistöosakeyhtiöissä.

Poistamme epäpuhtaudet ja kasvuston katoilta ja teemme tarvittavat elinkaaripalvelut, kuten esimerkiksi puhdistukset, kemialliset (bio-hajoavat) käsittelyt, pesut ja pinnoitukset katon tarpeiden mukaan.

Vuosittainen ja säännöllinen katon huolto ja puhdistaminen roskista on oleellinen osa katon huoltoa pesun ja pinnoituksen jälkeen.

Palvelemme lukuisia talo- ja kiinteistöosakeyhtiöitä kausihuoltosopimuksiin räätälöidyillä palveluilla.

Tee kiinteistöllesi palvelus ja huollata kattosi!

KattoHoiva yleisesti

Tarjoamme puolueettomia palveluja katon elinkaaren maksimoimiseksi ja kiinteistöjen arvon suojaksi. Palvelemme asiakkaitamme kuntoarvioilla, tutkimuksilla, säännöllisillä huolloilla ja taloudellisesti tehokkailla huoltotoimenpiteillä. Tämän lisäksi suunnittelemme ja valvomme katon peruskorjauksia ja putoamissuojausjärjestelmiä.

Sopimusasiakkaamme voivat seurata kattojen kuntoarvioita ja huoltoja sekä kattojen huoltokirjoja lähes reaaliajassa Katto-Online-pilvipalvelussamme.


-